FSF_49-50.jpg

FSF Cymru

Golygyddol / Editorial

Mae FSF Cymru yn sefydliad annibynnol, wedi ymrwymo i helpu cefnogwyr pêl-droed Cymru. Fe ail-ddyluniais y llyfryn mae’r FSF yn cyhoeddi cyn pob gêm oddi cartref.

FSF Cymru is an independent organisation, committed to helping Wales football supporters. I re-designed the booklet FSF release ahead of every away game.

Lluniau / Images: FAW

FSF_49-50.jpg
FSF_47-48.jpg
FSF_Cymru_Ffrainc_2.jpg
FSF_Cymru_Ffrainc_3.jpg
FSF_Cymru_Georgia_A.jpg
FSF_Cymru_Georgia_CH.jpg