Body_Language.jpg

Body Language

Mudiant / Motion

Roedd 'Uncovered: Body Language Secrets' yn raglen oedd yn archwilio arwyddion iaith y corff ar rai o bersoniaethau allweddol yn 2017. Darlledwyd y rhaglen ar Sky News rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn 2017.

'Uncovered: Body Language Secrets' was a programme that examined the body language signs of some of the key personalities of 2017. The programme was broadcast on Sky News between Christmas and New Year in 2017.

Rôl / Role: Dylunydd / Designer

Darlunydd / Illustrator: Katie Allen

Cynhyrchydd / Producer: Tom Platt

Cyd-ddylunwyr / Co-designers: Sam Asplen, James Packer, Kalli Ewins-Manolaros

Trump_BL.gif
Kim_BL.gif
Corbyn_BL2.gif